8 thoughts on “Tôi không tải được bảng tin trên facebook khi login trên bất cứ điện thoại nào

  1. tớ vao mục kết bạn hủy hoặc đồng ý kết bạn, và out một số nhóm ko cần thiết tự nhiên thấy được!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *