Tôi Là Ai – Thiền Sư Lương Sĩ Hằng (với phụ đề vn, fr)Tiểu sử của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng (Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp).

Để xem phụ đề, bấm vào [CC]. Để chọn phụ đề (việt hoạc pháp ngữ), bấm vào icon [Settings (bánh răng)].

Pour activer les sous-titres, cliquez sus [CC]. Pour sélectionner les sous-titres (vietnamien ou français), cliquez sur l’icône [Settings (roue dentée)].

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/giai-tri

Author: admin

1 thought on “Tôi Là Ai – Thiền Sư Lương Sĩ Hằng (với phụ đề vn, fr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *