10 thoughts on “Tổng hợp các loại iPhone đang có mặt trên thị trường

  1. Nói thì nhạt, như kiểu người hết hơi ý..không có càm xúc gì mà xem.xách váy cho cánh Hạnh Chee, Hải Yến. Nhờ nổi lên qua mấy cái video tự sướng dâm đãng mà được tâng bốc để lên video thôi. Tôi nghĩ MobileCity nên loại bỏ ri viu nữ này. K thích hợp làm ri viu đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *