Tổng kết vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh và thị trường bán buôn điện cạnh tranhVừa qua, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả vận hành thi trường phát điện cạnh tranh và bán buôn điện…

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/kinh-doanh

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *