21 thoughts on “Top 10 Truyện Tiên Hiệp Hay Nhất Năm 2019

  1. chỉ có nhĩ căn là hay nhất.. truyên nhĩ căn lôn cuốn và tình tiết luôn có bất ngờ.. ví như truỷem Ngã Dục Phong Thiên ấy.. tôi đa xem cả trăm bộ tiên hiêp nhưng chỉ bô nay la vừa nghe vưa khóc vừa vui mừng hồi hôp .. tôi xem 3 lần ma kjông chán.. và bộ Nhất niêm Vinh hằng

  2. Nhĩ Căn , Vong ngữ , Thần đồng , đường gia tam thiếu , ngã cật Tây hồng thị , thiên tằm thổ đậu ….

  3. mình thấy truyện song tu đạo lữ của tôi, tối cường phản sáo lộ hệ thống, là 2 truyện hay nhất mình từng đọc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *