Trải nghiệm Lâu Đài Rượu Vang – Phan Thiết ift Team UPTNhóm UPT lớp DH15KS1 – sinh viên Khoa Du lịch Trường Đại học Phan Thiết. Làm video phim với chủ đề: Giới thiệu một địa điểm du lịch tại địa phương (Bình Thuận).
Được thực hiện bởi 10 thành viên nhóm.
Dựng & quay phim: Kuu Hảo

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://thovn.net/category/du-lich/

Author: admin

2 thoughts on “Trải nghiệm Lâu Đài Rượu Vang – Phan Thiết ift Team UPT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *