5 thoughts on “Trị rối loạn kinh nguyệt rất hay

  1. A cho em mới mổ thay ngoài tử cung. anh cho em hỏi có cây thuốc gì uống ngừa không. Cho Em Niếu Như Có Thay Lại Em Nghe nói Trường Hộp Của Em Có Thay Lại thì Bị Là Bị cho Nên em Sợ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *