Triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại 9 tỉnh đồng bằng sông HồngUBND TP. Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội và Hiệp hội phát triển văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức “Hội nghị triển khai cuộc…

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://thovn.net/category/du-lich/

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *