Trực tiếp: Giáo dục Đạo Đức Văn Hóa: Đạo Đức Nghề Luật Cho Sinh Viên K44



Thời Gian: 8:00 – 11:00 ngày 26 tháng 9 năm 2019 Địa Điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia – TP Hà Nội Diễn giả: – Thầy giáo, doanh nhân Phan Trung Phương …

source: https://3dcoffeeshop.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://3dcoffeeshop.com/category/kinh-doanh/

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *