38 thoughts on “Truyện dài Đôrêmon và nobita nước Nhật thời nguyên thủy thuyết minh full HD

  1. ai thì còn tin chứ no bi ta thì không tin được hâu đậu lười nhác yếu đuối và ngốc nữa chẵng thể làm trò trống gì nếu không phải nhân vật chính và còn nhát gan

  2. Thật sự là mỗi tập phim của Đorraemon thì mình coi hơn 16 lần rồi
    Còn riêng tập nước nhật thời nguyên thủy
    Vua Mặt Trời
    Vương quốc gió thì mình coi hơn 23 lần rồi

  3. Bộ phim này rất mang xúc động đến cho các bạn vì tôi đã đọc các cờ men nhưng có nhầm người kg thích cởi nhưng bộ phim này rất mang lại cho các bạn niềm vui vẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *