7 thoughts on “[TUT] Hướng dẫn đánh dấu, khoanh tròn phần chú ý

  1. Chào admin !.. Admin có thể cho em biết làm sao để tạo nhánh nối hình mà mình khoanh vùng ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *