2 thoughts on “Tuy Hòa ~ Phú Yên 2019 || T.Anh & Luna

  1. Tuy hoà nay đẹp và rất phát triển,12/2019 sân bay Tuy hoà khai thác bay ban đêm và khai trương đường bay quốc tế Tuy hoà- Liên Bang Nga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *