TUYỂN SINH 2019: GIỚI THIỆU NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM – ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘITUYỂN SINH 2019: GIỚI THIỆU NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM – ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Ngành Kỹ thuật phần mềm là gì?
Những môn học chuyên ngành, đặc thù của ngành Kỹ thuật phần mềm?
Các kỹ năng mà sinh viên ra trường có được sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật phần mềm?
Cơ hội việc làm
Môi trường học tập tại Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Thông tin tuyển sinh năm 2019 (
——————————–

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *