6 thoughts on “Tuyệt chiêu điều trị bệnh quai bị

  1. E cam on anh rat nhiều, e sd cho con trai 14 tuổi, rat hiểu quả sau 3 ngày, trước do chau uong thuoc tay 10 ngay,di thay 2 ong ko khuyên giam nhiều,! Chuc gia dinh anh doi giau duc khỏe, hanh phuc,thanh cong trong cuộc sống, cam on a nhiều !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *