23 thoughts on “Tuyệt chiêu không cần cắt tóc mà vẫn để tóc ngắn dù tóc bạn có dài đến đâu…

  1. Ngta đẹp thì làm j cũng đẹp .
    Nhìn lại mình cái mặt như mặt đặp , đầu như đầu cầu , tướng như thùng phi chuyển động .
    Haz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *