[TWICE TV6] Momo và Dahyun đi mua sắm 😍// (CLICK CC)cr: TWICE GOT STRAY
Vtran: Cục đậu nhỏ của 8 cục bông
———————
PLEASE TAKE OUT FULL CREADIT
#TWICE #Cụcđậunhỏcủa8cụcbông #Dahyun

source: https://3dcoffeeshop.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://3dcoffeeshop.com/category/giai-tri/