7 thoughts on “Vlog 10 Truyện tranh đã đục khoét tuổi thơ tôi như thế nào,Vlog 11 Chân dài não dài

  1. Tui cũng có đọc truyện tranh (rất ít)
    (Rồi không đọc nữa và có khi sẽ không bao giờ đọc nữa trong tương lai)
    Bây giờ đọc truyện chữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *