24 thoughts on “Vlog 718 🇺🇸ll Cùng Cả Nhà Jade Đi Mua Sắm Ở Mỹ Nordstrom Đồ Bao La, Hoa Cả Mắt

  1. Ngọc ơi, cho chế xin link mua hàng của sumi shop em giới thiệu là order hàng nước ngoài đó, không nhớ phải tên đó không nữa

  2. Tam rua xong ré vào đây thử nuoc hoa thim phức di chơi khỏi ton tiền😁😁ngay nào cung cò nhiều loại nuoc hoa xit mien phí😂😂😂

  3. 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
    ở mỹ

  4. nc hoa test tối đa ba que là loạn mùi r, nếu có cafe ở đấy thì ngửi 1 chút cân bằng lại, sau 10p quay lại ngửi tiếp mùi mới mới chuẩn, k thì k chuẩn vì loạn mùi r về ngửi mùi tầng 2,3 k ưng thấy k hợp mình lại phí nha mn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *