25 thoughts on “Vương Phi Tuổi 13 – Chap 1 den chap 4 – thuyết minh

  1. Ủa hai đôi chân có ngĩa là bốn chân, mà thế là Mộn Dung Thu là có bốn chân à hahaha!😄😄😄😄😄😄😄😄😄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *