13 thoughts on “Vương Thiên Nhất lúc nhỏ đánh cờ với máy

  1. Hình như đây là game cơ tướng khó nhất Thi phải cấp độ đại kiện tướng hoặc sư phụ 1 thôi, đúng ko?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *