14 thoughts on “Winx Club – Phần 8 Tập 3: Tấn Công Vào Lõi Lumenia [CLIP Tiếng Việt]

  1. Ra những tập khác ik mik ss đợi 1 tuần 1 tập nhưng phải ra đúng vào thứ 2 nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *