8 thoughts on “Xem phim Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự 2 tập 3 Thuyết minh Server V I P Nhanh A Legend Of Shaolin Templ

  1. Tao nói thẳng luôn. Võ thiếu lâm tự mà đem ra so sánh với thế giới là nó đập chết con mẹ ông này luôn.

  2. phần 1 thì ông sư phụ ko đánh đấm gi
    Sang phần 2 thì sư phụ cân hết mọi thể loại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *