30 thoughts on “YẾN NHI LẦN ĐẦU CHƠI CỜ TỶ PHÚ KHIẾN YẾN NHI "PHÁ SẢN" CẠP ĐẤT ĂN CÒN THÀNH PATE BỊ VÀO TÙ

  1. nhi ơi mua đất sao ko để nhà em có chơi mua đất thì phải để nhà lên trong bộ đó có nhà mà

  2. Chị ơi, kẻ gian móc túi là phải trả nhà nước 15 nghìn. Em chơi rồi bộ cờ em là doraemon

  3. chị đc NÚT BẠC,NÚT VÀNG chưa?? nếu rồi thì e chúc chị Nhi đạt đc NÚT KIM CƯƠNG nhé chị Nhi thân yêu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *