7 thoughts on “ZingPlay- Sa sút vì không kịp rút

  1. Cái cọn mẹ đừng để tao gập bọn game lồn này móa đưa ý kiến hoài đéo có con cặt gì gập cái chém chết con mẹ mày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *